Användarmöten

Svenska Makularegistret arrangerar användarmöte två gånger per år.

Användarmöten arrangeras i anslutning till Medicinska retinaklubbens (specialförening inom Sveriges Ögonläkarförening) möten, där fallbeskrivningar med gemensamma diskussioner förs för att skapa enhetlighet i bedömningen av patienter med exsudativa makuladegenerationer. Styrgruppen redovisar ekonomi, årsrapporter, studier, nya variabler, manualer, PROM (Patient Reported Outcome Measures/Patientrapporterade mått) och vetenskapliga forskningsprojekt. Nyval till styrgruppen sker på användarmötet. Patientföreträdaren Tord Jonsson har deltagit i flertalet användarmöten sedan 2014.

På användarmötet 2016 redovisades årsrapport, endoftalmitregistrering, PROM-studie samt utfallet av de nya variablerna om tillgänglighet som infördes den 1 januari 2016. Dessutom presenterade oftalmolog Stamatios Aslanis en sammanställning om endoftalmitprofylax vid intravitreala injektioner.

Vid användarmötet i Stockholm i oktober diskuterades preoperativa rutiner vid IVT (intravitreal therapy). Joderad povidon 5 %, ögondroppar, används för periokulär och konjunktival antiseptik före kirurgi, detta för att minska risken för postoperativ infektion. Dokumentet klargör vid vilken typ av ögonkirurgi joderad povidon 5 % används vid samt hur det ska administreras (se preoperativa rutiner vid Sankt Eriks Ögonsjukhus).

Till vänster finns dokumenten från användarmötet 2016 att ladda ner. Dokument eller presentationer från tidigare användarmöten kan erhållas genom att kontakta Susanne Albrecht, RC Syd Karlskrona.

Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 12 april 2017