Om Svenska Makularegistret

Svenska Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandling av våt makuladegeneration. Registret startade år 2003 och webbaserades år 2008.

Registret är ett utfallsregister och ger medicinska mått på behandlingen i form av synskärpa som resultat av behandlingen, antal behandlingar, typ av behandling, biverkningar till behandlingen och resultat av behandlingen i förhållande till typ av makuladegenerationer.

Inrapportering till registret sker dels vid första behandlingsbesöket, dels vid uppföljande återbesök och behandlingsbesök.

Registrets viktigaste variabler är diagnos, kön, ålder, symptomduration, avstånds- och närsynskärpa, typ av makuladegeneration, läge för och storlek av makulaförändringen, typ av behandling och biverkningar till behandlingen.

Återkoppling till registrerande sker med regelbundna standardrapporter från registerplattformen och med en separat årsrapport. Återföring av data till deltagande kliniker sker även vid makularegistrets användarmöten två gånger per år.

Svenska Makularegistret har sin bas på Blekingesjukhuset i Karlskrona och är anslutet till Södra sjukvårdsregionens registercentrum RC Syd (Registercentrum Syd).

Mer information om Svenska Makularegistret hittar du i menyn till vänster.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 14 augusti 2020