Patientinformation om medverkan i register

Här kan du ladda ner en skriftlig informationsbroschyr om vad det innebär att medverka i ett register. Broschyren kan användas för utskrift till patienter och närstående.

Publicerad: 5 januari 2017
Senast uppdaterad: 18 april 2024