Publikationer

Utveckling av syn och behov av synrehabilitering för patienter med våt makuladegeneration efter 1- och 2-års behandling med anti-VEGF-injektioner: analyser från Svenska Makularegistret.
Aldana Rosso, styrgruppen Svenska Makularegistret. Submitted 2016.

Publicerad: 3 oktober 2016
Senast uppdaterad: 13 november 2018