ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement)
ICHOM är en internationell organisation vars uppdrag är att utveckla potentialen i värdebaserad vård genom att definiera globala standardset av utfallsmått som verkligen har betydelse för patienter för de mest relevanta medicinska tillstånden. Avsikten är att införa gemensam rapportering av dessa åtgärder på det internationella planet. Förutom att inkludera viktiga medicinska variabler i standarssets arbetar ICHOM med att befästa vikten av ett patient-läkare partnerskap.
ICHOM har sammanställt en film om hur deras internationella arbete går till. I filmen förekommer ett exempel inom från strokevården. Inom oftalmologi har vi samarbetet med projektledare Sara Sprinkhuizen som förekommer i filmen och arbetssättet är generellt för samtliga standardsets Filmen hittar ni under på följande länk, längst ner till höger på sidan. ”HOW WE WORK”. http://www.ichom.org/how-we-work/
ICHOM har sammanställt två standardsets inom oftalmologi, katarakt och makuladegeneration. Mer information finns på organisationens hemsida http://www.ichom.org/

MAKULA
ICHOMs standardset för makuladegeneration är resultatet av intensivt arbete av en grupp ledande läkare, experter och patienter. Det finns sammanställt 33+28 variabler som berör kontroll av sjukdomen, komplikationer av behandling, bördan av behandling, synskärpa på avstånd, läsning och att tillgodogöra sig information, rörlighet och självständighet, emotionellt välbefinnande. Det PROM som har använts är IVI (Impact of Vision Impairment). Frågeformuläret IVI, som är Rasch-analyserat för AMD-patienter, består av 28 frågor inom tre områden; läsning och tillgång till information (9 frågor), rörlighet och självständighet (11 frågor) och emotionell välbefinnande (8 frågor).
Arbetsgruppen inom makula består av läkare och experter från Australien, Indien, Japan, Malaysia, Nederländerna Singapore, Schweiz, Storbritannien och USA. Från Sverige har registerhållare Inger Westborg deltagit i arbetsgruppen. Arbetet finns publicerat i en artikel i American Journal of Ophthalmology 2016, se vidare under publikationer.

Publicerad: 23 november 2016
Senast uppdaterad: 21 februari 2017