Användarmöten

Svenska Makularegistret arrangerar användarmöte en till två gånger per år.

Användarmöten arrangeras i anslutning till Medicinska retinaklubbens (specialistförening inom Sveriges Ögonläkarförening) möten, där fallbeskrivningar med gemensamma diskussioner förs för att skapa enhetlighet i bedömningen av patienter med exsudativa makuladegenerationer. Styrgruppen redovisar exempelvis årsrapporter, nya variabler, manualer, tekniska funktioner, endoftalmitregistrering, vetenskapliga forskningsprojekt, kvalitetsindikatorer och PROM (Patient Reported Outcome Measures/Patientrapporterade mått). Nyval till styrgruppen sker på användarmötet. Patientföreträdaren tillika styrgruppsmedlem Tord Jonsson har deltagit i flertalet användarmöten sedan flera år tillbaka. Fokus ligger på användning av SMR i för förbättringar i ögonsjukvården.

Via menyn till vänster finns mer information om användarmötena sorterade på årtal. Dokument eller presentationer från användarmöten äldre än de som finns på hemsidan kan erhållas genom att kontakta Susanne Albrecht, RC Syd Karlskrona:
susanne.albrecht@regionblekinge.se

Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 23 december 2021