Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

Sammafattning av artikel från Svenska Makularegistret

Förbättrad synskärpa efter behandling med intravitreala i våt makuladegeneration. Analys av 7 års data visar att symtomdurationen innan behandling minskat över åren, antalet injektioner som har getts ökat och som en följd härav har synskärpe-resultatet efter ett och två års behandling förbättrats. De patienter som följts i sju år uppvisar stabil synskärpa trots relativt låg injektions frekvens.

Mer information

Åldersförändring i gula fläcken – tidig hjälp kan ha stor betydelse

Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret. Följ länken till en intervju med statistiker Aldana Rosso som tillsammans med styrgruppen för Svenska Makularegistret har skrivit en artikel om behandlingsbar åldersförändring i gula fläcken.

Mer information

Årsrapport sammanställd

Svenska Makularegistret har sammanställt en årsrapport för allmänheten. Rapporten är en kortversion av årsrapporten 2016 med utvalda diagram av mer allmänt intresse. Rapporten hittar ni under fliken årsrapporter.

Kontakta rcsydkarlskrona@ltblekinge.se om ni har frågor om registret.

Mer information

Svenska Makularegistret

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om Svenska Makularegistret.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta Svenska Makularegistret via e-post eller telefon.

Aktuellt

1 november 2016
Årsrapport 2015
Styrelsen har sammanställt årsrapporten för 2015.
7 november 2016
Användarmöte
Användarmöte har hållits i Svenska Makularegistret.