Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Rödgul höstskog.

Sammanfattning av artikel från Svenska Makularegistret

Förbättrad synskärpa efter behandling med intravitreala i våt makuladegeneration. Analys av sju års data visar att symptomdurationen innan behandling minskat över åren, antalet injektioner som har getts ökat och som en följd härav har synskärperesultatet efter ett och två års behandling förbättrats. De patienter som följts i sju år uppvisar stabil synskärpa trots relativt låg injektionsfrekvens.

Mer information

Åldersförändring i gula fläcken – tidig hjälp kan ha stor betydelse

Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret. Följ länken till en intervju med statistiker Aldana Rosso som tillsammans med styrgruppen för Svenska Makularegistret har skrivit en artikel om behandlingsbar åldersförändring i gula fläcken.

Mer information
Solnedgång, gul och röd med ett träd.

Årsrapport för 2017 sammanställd

Svenska Makularegistret har sammanställt en årsrapport för 2017. En kortversion av årsrapporten 2017 är under produktion.Rapporten hittar ni under fliken årsrapporter.

Kontakta rcsydkarlskrona@ltblekinge.se om ni har frågor om registret.

Mer information

Välkomna till användarmöte i Svenska Makularegistret den 15 november 10:00–12:30

Mötet är i samband med Medicinska Retinaklubbens höstmöte. Preliminärt program:
– Nyheter från SMR (årsrapport)
– Nya styrgruppsmedlemmar
– Nya SMR på Pharos
– Tidplan för flytt till nya plattformen
– Forskningsprojekt från Lund (visus under 0,1)
Anmälan görs via medret.se

 

Svenska Makularegistret

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om Svenska Makularegistret.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta Svenska Makularegistret via e-post eller telefon.

Aktuellt

13 november 2018
Användarmöte
Användarmöte i Svenska Makularegistret kommer att hållas den 15 november 10:00–12:30
13 november 2016
Årsrapport 2017
Styrelsen har sammanställt årsrapporten för 2017.