Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

Välkomna till användarmöte i Svenska Makularegistret den 28 mars 10:00–12:30 Program

– Nyheter: Dashboard, excelfil,  visualiseringsverktyg
– Hands-on i det nya SMR
– Behandlingsöversikten, behandlingsregim, kontrollintervall
individrapporter, efterregistrering av trombos och diabetes
– Nya variabler och fria variabler
– Validering av Makularegister
– Nya styrgruppsmedlemmar
Anmälan görs via MRKs webbplats medret.se

 

Mer information

Plattformsflytt för Svenska Makularegistret

2/1 till 6/1 är registret stängt för uppdatering och plattformsbyte.
Plattformen som flytten sker till är samma som övriga register anslutna till RC Syd Karlskrona ligger inom.
Registret är åter i drift 7/1.
En ny manual och allmän information om flytten har tagits fram.

Mer information

Sammanfattning av artikel från Svenska Makularegistret

Förbättrad synskärpa efter behandling med intravitreala i våt makuladegeneration. Analys av sju års data visar att symptomdurationen innan behandling minskat över åren, antalet injektioner som har getts ökat och som en följd härav har synskärperesultatet efter ett och två års behandling förbättrats. De patienter som följts i sju år uppvisar stabil synskärpa trots relativt låg injektionsfrekvens.

Mer information

Åldersförändring i gula fläcken – tidig hjälp kan ha stor betydelse

Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret. Följ länken till en intervju med statistiker Aldana Rosso som tillsammans med styrgruppen för Svenska Makularegistret har skrivit en artikel om behandlingsbar åldersförändring i gula fläcken.

Mer information
Solnedgång, gul och röd med ett träd.

Årsrapport för 2018 har just börjat sammanställas

Styrgruppens plan är att rapporten ska vara klar till sommaren.

Kontakta rcsydkarlskrona@ltblekinge.se om ni har frågor om registret.

Mer information

Svenska Makularegistret

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om Svenska Makularegistret.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta Svenska Makularegistret via e-post eller telefon.

Aktuellt

13 november 2018
Användarmöte
Användarmöte i Svenska Makularegistret kommer att hållas den 15 november 10:00–12:30
13 november 2016
Årsrapport 2017
Styrelsen har sammanställt årsrapporten för 2017.