Register för framtida bättre behandling

Svenska Makularegistret var initialt ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandling av våt åldersförändring i gula fläcken. Sedan 2019 inkluderar registret även två nya sjukdomsgrupper, diabetesretinopati och venocklusioner (trombos).

Registret är ett så kallat utfallsregister som ger medicinska resultatmått på behandlingen (framför allt synskärpan på långt och nära håll). Med patientnyttoregistreringen, som nu är kopplad till Svenska Makularegistret, finns det också möjlighet att mäta patienternas subjektiva upplevelse av behandlingsresultatet. Genom att kombinera olika parametrar i registret vid statistikuttag bör det, när man har ett tillräckligt stort material, också finnas möjlighet att se vilka parametrar som påverkar behandlingsresultatet. Sådan analys kan möjliggöra förändringar i behandlingsindikation eller behandlingsstrategi.

Svenska Makularegistret omfattar all behandling som ges för våt AMD (Age-Related Macular Degeneration/makuladegeneration), vissa diabeteskomplikationer och venocklusioner i ögat. Målsättningen med kvalitetsregistret är att säkerställa att behandling ges med god kvalitet till alla patienter som behöver det i hela landet. Vid tillfället när behandling ska påbörjas registreras flera olika variabler som karaktäriserar de olika tillstånden. Vid varje behandlingstillfälle registreras typ av behandling. Det viktigaste uppföljningsmåttet är synskärpa på långt och nära håll.

Att deltaga i kvalitetsregister är frivilligt men ju mer data som finns tillgängligt desto bättre bas för vetenskaplig utvärdering och forskning skapas. Är du tveksam eller vill ha mer information om kvalitetsregister och hur de används, se Information till patienter om Svenska Makularegistret.

Klicka här för att läsa mer patientanpassad information om åldersförändringar i gula fläcken.

Klicka här för att läsa mer detaljerad information om Svenska Makularegistret.

Klicka här för att läsa mer patientanpassad information om diabetesretinopati.

Klicka här för att läsa mer patientanpassad information om ventromboser i ögat.

Publicerad: 4 maj 2015
Senast uppdaterad: 27 april 2021