Länkar

Föreningar

Medicinska retinaklubben
www.medret.se

Riksföreningen för Ögonsjukvård
www.rfogon.se

Sveriges Ögonläkarförening
www.swedeye.org

Svensk Sjuksköterskeförening
www.swenurse.se

Svenska Läkarsällskapet
www.sls.se

Organisationer/Myndigheter

Qulturum
www.qulturum.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Statens beredning för medicinsk utvärdering
www.sbu.se

Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se

Kvalitetsregister/Registercentrum

Nationella Kvalitetsregister – SKL
www.kvalitetsregister.se

Registercentrum Syd
www.rcsyd.se

Uppsala Clinical Research (UCR)
www.ucr.uu.se

Registercentrum Västra Götaland
www.registercentrum.se

Registercentrum Norr
www.vll.se

Registercentrum SydOst
www.rcso.se

QRC Registercentrum Stockholm
www.qrcstockholm.se

Nationella Kataraktregistret
www.kataraktreg.se

SKaPa – Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit
www.skapareg.se

RiksSår
www.rikssar.se

SweTrau – Svenska Traumaregistret
www.swetrau.se

Utbildning/Forskning

Göteborgs Universitet
www.gu.se

Sahlgrenska akademin
www.sahlgrenska.gu.se

Lunds Universitet
www.lu.se

Stockholms Universitet
www.su.se

Umeå Universitet
www.umu.se

Uppsala Universitet
www.uu.se

Linköpings Universitet
www.liu.se

Tidningar

Dagens Medicin
www.dagensmedicin.se

Dagens Samhälle
www.dagenssamhalle.se

Läkartidningen
www.lakartidningen.se

Internationella föreningar/organisationer

American Academy of Ophthalmology
www.aao.org

American Society of Cataract & Refractive Surgeons
www.ascrs.org

American Society of Ophthalmic Registered Nurses
www.asorn.org

European Society of Cataract & Refractive Surgeons
www.escrs.org

European Society of Ophthalmic Nurses & Technicians
www.esont.org

Institute of Healthcare Improvement
www.ihi.org

The Royal College of Ophthalmologists
www.rcophth.ac.uk

World Health Organization,WHO
www.who.int

Konsulter

Nasher AB
richard.bibby@nasher.se

Mats Lundström Konsult AB
mats.lundstrom@karlskrona.mail.telia.com

 

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 14 december 2016