Länkar

Föreningar

Medicinska retinaklubben
www.medret.se

Riksföreningen för Ögonsjukvård
www.rfogon.se

Svensk Sjuksköterskeförening
www.swenurse.se

Svenska Läkaresällskapet
www.sls.se

Sveriges Ögonläkarförening
www.swedeye.org

Synskadades Riksförbund (SRF)
www.srf.nu

Organisationer/Myndigheter

Nationella Kvalitetsregister
www.kvalitetsregister.se

Qulturum
www.qulturum.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Statens beredning för medicinsk utvärdering
www.sbu.se

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se

Registercentrum

QRC Stockholm
www.qrcstockholm.se

Registercentrum Norr
www.rcnorr.se

Registercentrum Syd
www.rcsyd.se

Registercentrum SydOst
www.rcso.se

Registercentrum Västra Götaland
www.registercentrum.se

Uppsala Clinical Research
www.ucr.uu.se

Utbildning/Forskning

Göteborgs universitet
www.gu.se

Linköpings universitet
www.liu.se

Lunds universitet
www.lu.se

Sahlgrenska akademin
www.sahlgrenska.gu.se

Stockholms universitet
www.su.se

Umeå universitet
www.umu.se

Uppsala universitet
www.uu.se

Örebro universitet
www.oru.se

Tidningar

Dagens Medicin
www.dagensmedicin.se

Dagens Samhälle
www.dagenssamhalle.se

Läkartidningen
www.lakartidningen.se

Internationella föreningar/organisationer

American Academy of Ophthalmology
www.aao.org

American Society of Cataract & Refractive Surgeons
www.ascrs.org

American Society of Ophthalmic Registered Nurses
www.asorn.org

European Society of Cataract & Refractive Surgeons
www.escrs.org

European Society of Ophthalmic Nurses & Technicians
www.esont.org

Institute of Healthcare Improvement
www.ihi.org

The European Society of Retina Specialists (EURETINA)
www.euretina.org

The Royal College of Ophthalmologists
www.rcophth.ac.uk

World Health Organization (WHO)
www.who.int

Konsulter

Nasher AB
richard.bibby@nasher.se

Mats Lundström Konsult AB
mats.lundstrom@karlskrona.mail.telia.com

 

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022