Målsättning för registret

  • att alla enheter som behandlar exsudativa makuladegenerationer ska rapportera sin verksamhet, vilket ger möjlighet till redovisning av resultat avseende åldersklass, kön, typ av lesion, behandlings- och besöksfrekvens och resultat (synskärpeförändring) per behandlande enhet/landsting
  • att all behandling av exsudativa makuladegenerationer ska registreras och kunna utgöra en gemensam bas för att kunna analysera även de mindre frekvent förekommande lesionernas behandlingsresultat
  • att man med registerdata ska kunna göra jämförande analys av olika behandlingsstrategier och -preparat
  • att registret ska kunna utgöra en bas för att beräkna besöksvolymer och operationsbehov för behandling
  • att registret ska kunna utgöra en bas för enskilda klinikers kvalitetssäkring och stimulera till kvalitetsförbättring
  • att man med hjälp av registret ska kunna utvärdera patientens upplevda nytta av behandlingen.
Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 7 december 2016