Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 februari 2022

Svenska Makularegistret har fått besked om höjd certifieringsnivå

 

Svenska Makularegistret uppfyller nu kriterierna för certifieringsnivå 1 och flyttas därför upp till denna nivå.

Motiveringen från expertgruppen för certifieringshöjningen lyder:

”Svenska Makularegistret är ett välutvecklat register med hög anslutnings- och täckningsgrad som redovisar goda resultat med utveckling, forskning och spridning av kunskap. Registret har hög relevans för god vård i ett nationellt perspektiv. Registret kan nu påvisa successiva förbättringar av process- och resultatmått över åren som varit svåra att nå utan registret.”

Registerhållare Inger Westborg om certifieringshöjningen:
– Styrgruppen för Svenska Makularegistret är mycket glada över att vara ett kvalitetsregister i certifieringsnivå 1! Vi har under flera år arbetat strukturerat och målmedvetet för att uppfylla alla kriterier och kommer att fortsätta att arbeta för att Svenska Makularegistret ska bidra till förbättrad vård för retinala sjukdomar.