Användarmöten

Svenska Makularegistret arrangerar användarmöte två gånger per år.

Användarmöten arrangeras i anslutning till Medicinska retinaklubbens (specialistförening inom Sveriges Ögonläkarförening) möten, där fallbeskrivningar med gemensamma diskussioner förs för att skapa enhetlighet i bedömningen av patienter med exsudativa makuladegenerationer. Styrgruppen redovisar exempelvis årsrapporter, nya variabler, manualer, tekniska funktioner, endoftalmitregistrering, vetenskapliga forskningsprojekt, kvalitetsindikatorer och PROM (Patient Reported Outcome Measures/Patientrapporterade mått). Nyval till styrgruppen sker på användarmötet. Patientföreträdaren tillika styrgruppsmedlem Tord Jonsson har deltagit i flertalet användarmöten sedan flera år tillbaka. Fokus ligger på användning av SMR i för förbättringar i ögonsjukvården.

Till vänster finns dokument från de senaste användarmötena att ladda ner. Dokument eller presentationer från tidigare användarmöten kan erhållas genom att kontakta Susanne Albrecht, RC Syd Karlskrona:
susanne.albrecht@regionblekinge.se

Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 7 december 2020