Information om inloggning och e-tjänstekort

Inloggning till registerplattformen sker med hjälp av e-tjänstekort (SITHS-kort). Första gången du loggar in med e-tjänstekortet behöver du göra en ansökan till den enhet i registret som du behöver tillgång till. Därefter godkänns ansökan av registercentrum. När ansökan är godkänd kan du börja använda inloggningen.

Information om inloggning hos Registercentrum Syd

På Registercentrum Syds hemsida finns mer information om registerplattformen och hur man går till väga för att ansöka om behörighet till Makularegistret som ligger på registerplattformen Pharos.

Klicka här för att komma till informationen på Registercentrum Syds hemsida.

Publicerad: 5 januari 2017
Senast uppdaterad: 8 mars 2024