Forskningsprojekt

Anti-VEGF (vaskulär endotelcellstillväxtfaktor)-behandling för våt AMD (Age-related Macular Degeneration): utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid. Två delprojekt.
Elisabet Granstam, Västerås

CATMAC – Patienter behandlade för våt AMD efter gråstarrsoperation.
Styrgruppen i Svenska Makularegistret och Nationella Kataraktregistret
Submitted 2016. Resubmitted 2018.

Endoftalmitregistrering treårsresultat
Styrgruppen i Svenska Makularegistret

Jämförelse av två cohorter med olika behandlingsregimer för våt AMD
Marion Schröder och styrgruppen i Svenska Makularegistret

Lågt visus < 0,1 – ger behandling något resultat?
Styrgruppen i Svenska Makularegistret

Publicerad: 1 december 2016
Senast uppdaterad: 8 juli 2020