Internationellt samarbete

ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement)

ICHOM är en internationell organisation vars uppdrag är att utveckla potentialen i värdebaserad vård genom att definiera globala standardset av utfallsmått som har reell betydelse för patienter gällande de mest relevanta medicinska tillstånden. Avsikten är att införa gemensam rapportering av dessa åtgärder på det internationella planet. Förutom att inkludera viktiga medicinska variabler i standarsets arbetar ICHOM med att befästa vikten av ett patient–läkare-partnerskap.

ICHOM har sammanställt två standardsets inom oftalmologi, katarakt och makuladegeneration.

För mer information om ICHOM besök deras hemsida via länken nedan:
http://www.ichom.org/

ICHOMs standardset för makuladegeneration

ICHOMs standardset för makuladegeneration är resultatet av ett intensivt arbete av en grupp ledande läkare, experter och patienter. Det finns sammanställt 61 variabler som berör kontroll av sjukdomen, komplikationer av behandling, bördan av behandling, synskärpa på avstånd, läsning och att tillgodogöra sig information, rörlighet och självständighet samt emotionellt välbefinnande. Det PROM (Patient Reported Outcome Measures) som har använts är IVI (Impact of Vision Impairment). Frågeformuläret IVI, som är Rasch-analyserat för AMD (Age-related Macular Degeneration)-patienter, består av 28 frågor inom tre områden. Dessa områden är läsning och tillgång till information (nio frågor), rörlighet och självständighet (elva frågor) och emotionellt välbefinnande (åtta frågor).

Arbetsgruppen inom makula består av läkare och experter från Australien, Indien, Japan, Malaysia, Nederländerna, Singapore, Schweiz, Storbritannien och USA. Från Sverige har registerhållare Inger Westborg deltagit i arbetsgruppen. Arbetet finns publicerat i artikeln Defining a Minimum Set of Standardized Patient-centered Outcome Measures for Macular Degeneration som publicerades i American Journal of Ophthalmology 2016.
Klicka här för att komma till mer information om artikeln under Publikationer.

Publicerad: 23 november 2016
Senast uppdaterad: 14 augusti 2020