Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

PROM-patientenkät

Patientenkäten Catquest-9SF har använts i Svenska Makularegistret sedan 2011. Catquest är ett validerat och Rasch-analyserat instrument utvecklat för grå starr, men även validerat för flertalet andra ögonsjukdomar såsom hornhinnesjukdom och torra ögon. Svenska Makularegistret använde 2011 med gott resultat Catquest för en pilotstudie över patienter som behandlats för våt AMD.

Under 2007 gjordes en revidering av Catquest. Syftet var att bygga om instrumentet så att det uppfyllde alla moderna krav på ett validerat mätinstrument. Tekniken för att göra utveckling byggde dels på klassisk analysteori, dels på så kallad Rasch-analys. Som expert på området engagerades professor Konrad Pesudovs, Flinders University, South Australia.

Vetenskapliga publikationer om Catquest

Ett urval av vetenskapliga publikationer om Catquest finner ni i nedanstående referenslista:

Lundström M, Fregell G, Sjöblom A. Vision related daily life problems in patients waiting for a cataract extraction. Br J Ophthalmol. 1994;78:608-611.

Lundström M, Roos P, Jensen S, Fregell G. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Description, validity and reliability. J Cataract Refract Surg 1997;23:1226-1236.

Lundström M, Stenevi U, Thorburn W, Roos P. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Assessment of surgical outcomes. J Cataract Refract Surg 1998;24:968-974.

Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Outcome of cataract surgery considering the pre-operative situation. – A study of possible predictors of the functional outcome. Brit J Ophthalmol. 1999;83:1272-1276.

Lundström M, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. Impaired visual function following cataract surgery. An analysis of poor outcomes as defined by the Catquest questionnaire. J Cataract Refractive Surg. 2000;26:101-108.

Lundström M, Brege KG, Florén I, Lundh B, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and quality of life in patients with age-related macular degeneration (AMD). Brit J Ophthalmol 2002;86:1330-1355.

Lundström M & Wendel E. Duration of self-assessed benefit of cataract extraction – a long-term study. Br J Ophthalmol 2005;89:1017-1020.

Lundström M, Albrecht S, Nilsson M, Åström B. Patients benefit from bilateral same-day cataract extraction – a randomised clinical study.
J Cataract Refract Surg. 2006; 32:826-830.

Lundström M, Pesudovs K. Catquest-9SF patient outcomes questionnaire: nine-item short-form Rasch-scaled revision of the Catquest questionnaire.
J Cataract Refract Surg. 2009 Mar;35(3):504-13. doi: 10.1016/j.jcrs.2008.11.038.

Publicerad: 5 januari 2017
Senast uppdaterad: 14 augusti 2020