ST-projekt

För ST (specialisttjänstgöring)-läkare och andra professioner finns möjligheter att genomföra vetenskapliga projekt med material från Svenska Makularegistret från den egna kliniken. Kontakta gärna styrgruppen för mer information om möjliga ST-projekt inom kvalitetsregister.

Reduced occurence of severe visual impairment after introduction of anti-VEGF (vaskulär endotelcellstillväxtfaktor) in wet AMD (Age-related Macular Degeneration) – a population and register based study from northern Sweden
Anna Barkander, Östersund; Malin Börjesson, Skellefteå; Sara Lindahl, Umeå; Eva Meszaros, Gävle; Anna Wojcieshowska-Zajac, Sunderby sjukhus och styrgruppen i Svenska Makularegistret. Publicerad 2016.

Switching to Aflibercept in Ranibizumab Refractory Age-related Macular Degeneration: a Real-World Experience from Sweden.
Assem Mejaddam, Gävle

Karakteristiska och prognos för patienter med avslutad behandling för våt AMD.
Cornelia Gregor, Sunderby sjukhus

Publicerad: 1 december 2016
Senast uppdaterad: 8 juli 2020