Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
1 september 2020

Vilka effekter ger covid-pandemin för makulavården?

 

Under mars månad 2020 eskalerade antalet fall av covid-19 i Sverige. Svenska Makularegistret kvalitetssäkrar vård och behandling av våt makuladegeneration (AMD), diabetesmakulaödem och venocklusioner. Sjukdomen kräver snabb insats och det finns en klar prognostisk fördel med att snabbt inleda behandling för att undvika stor synförlust.

Det finns ett stort antal personer över 70 år i Sverige som även under pandemin har behov av injektioner i ögats glaskropp, vilket ska behandlas på ett patientsäkert sätt. Några patienter har, trots rekommendationer och löfte om kohortsjukvård vid injektion, valt att avstå att genomgå behandling under pandemin. Att flera patienter valt att skjuta på behandlingen kan leda till försämring av tillgänglighet under hösten.

Nedan visas ett par diagram som illustrerar antalet registrerade aktiva patienter (figur 1) och nya ögon (figur 2) mellan januari och juli 2020 och 2019. Jämfört med 2019 ses under 2020 en nedgång mellan mars och juli i figur 1 och i alla månader utom februari i figur 2.

Graf relaterad till hur covid-pandemin påverkat makulavården.
Figur 1. Antal registrerade aktiva patienter perioden januari–juli 2019 och 2020.
Graf relaterad till hur covid-pandemin påverkat makulavården.
Figur 2. Antal registrerade nya ögon perioden januari–juli 2019 och 2020.

Som kan ses enligt figur 1 ovan har antalet aktiva patienter under pandemin stadigt minskat sedan mars 2020. Data för juli månad 2020 kan vara osäkra då alla registreringar inte kommit in i registret vid datauttaget den 10 augusti.

I figur två kan ses att antalet nya ögon visar en påtaglig minskning under framförallt april och maj månad. Detta kan bero på rädsla att söka vård på grund av pandemin. Under juni och juli är det dock ett ökat antal nya ögon. Flera kliniker har rapporterat att patienter som avbokat planerade besök under våren nu tar kontakt på grund av upplevd synförsämring.

Klicka på länken nedan för att ladda ner ett dokument med mer ingående information och fler diagram om effekterna.

Effekter av covid-pandemin för makulavården (PDF-format, 271 kB)