Patientinformation om medverkan i Svenska Makularegistret. Filen kan laddas ner och användas som skriftlig information till patienter och närstående.

Publicerad: 20 februari 2018
Senast uppdaterad: 20 februari 2018