ST-projekt

För ST-läkare och andra professioner finns möjligheter att genomföra vetenskapliga projekt med material från Svenska Makularegistret från den egna kliniken. Kontakta gärna styrgruppen för mer information om möjliga ST-projekt inom kvalitetsregister.

Reduced occurence of severe visual impairment after introduction of anti-VEGF in wet AMD – a population and register based study from northern Sweden
Anna Barkander, Östersund Malin Börjesson Skellefteå, Sara Lindahl Umeå, Eva Meszaros Gävle, Anna Wojcieshowska-Zajac Sunderby sjukhus och styrgruppen i Svenska Makularegistret. Publicerad 2016.

Switching to Aflibercept in Ranibizumab Refractory Age-Related Macular Degeneration: a Real-World Experience from Sweden.
Assem Mejaddam Gävle

Karakteristiska och prognos för patienter med avslutad behandling för våt AMD.
Cornelia Gregor Sunderby sjukhus.

Publicerad: 1 december 2016
Senast uppdaterad: 3 januari 2018