Forskningsprojekt

Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid. 2 delprojekt.
Elisabet Granstam Västerås.

CATMAC – Patienter behandlade för våt AMD efter gråstarrsoperation.
Styrgruppen Svenska Makularegistret och Nationella Katarktregistret. Submitted 2016. Resubmitted 2018.

Endoftalmitregistrering 3-års resultat.
Styrgruppen i Svenska Makularegistret.

Jämförelse av 2 cohorter med olika behandlingsregimer för våt AMD
Marion Schröder, styrgruppen i Svenska Makularegistret.

Lågt visus < 0,1 – ger behandling något resultat?
Styrgruppen i Svenska Makularegistret

Publicerad: 1 december 2016
Senast uppdaterad: 13 november 2018