Forskning

Svenska Makularegistret har ett antal pågående vetenskapliga forskningsprojekt och ST-projekt. Vi redovisar samtliga projekt på vår hemsida, se menyval till vänster; ST-projekt och Forskningsprojekt. Publicerade artiklar finner ni under rubriker Publikationer.
För att läsa allmänt om kvalitetsregisterforskning på Nationella Kvalitetsregisters hemsida, följ länken:
www.kvalitetsregister.se/forskning/forskaparegisterdata.1907.html

Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 5 januari 2017